V Energylandii nie je nutná pre individuálnu návštevu rezervácia vstupeniek. Neplatia denné limity vstupov, každý hosť môže park navštíviť.

Vzhľadom na dynamicky sa meniacu situáciu v Poľsku sme sa rozhodli zmeniť dátum otvorenia sezóny 2020 v Energylandii.
Niekoľko dní sme pripravení otvoriť novú sezónu pri zachovaní najvyšších štandardov služieb a bezpečnosti, ale z dôvodu nepredvídateľného vývoja udalostí zatiaľ nemôžeme uviesť presný nový dátum otvorenia.

Svojou starostlivosťou o bezpečnosť  Energylandia dodržiava všetky odporúčania vládnych orgánov. Úprimne dúfame, že čoskoro sa stretneme a začneme novú sezónu spolu s ešte väčším nadšením a radosťou oceníme príležitosť pre bezstarostnú zábavu!
Medzitým vám odporúčame, aby ste sa zúčastnili akcie #zostaňte doma [#zostańwdomu]; zároveň vás  informujeme, že všetky vstupenky na sezónu 2020 zakúpené ešte minulý rok (po skončení sezóny 2019), ktorých pôvodná platnosť uplynie 26. júna 2020 budú platiť do 10. januára 2021.

Dúfame, že v „časovom harmonograme“ našich udalostí sa nič nezmení a stretneme sa na trojdňovej Kinder Party, 6. narodeninách Energylandie, niekoľkých edíciách Magic Night a ďalších udalostiach ako: Oktoberfest, Zlatá poľská jeseň a Halloween, čiže VŠETKO ČO POZNÁTE A MÁTE RADI!

Detaily otvorenia Energylandie nájdete na našej stránke v záložke kalendár.

Podrobné info o cenníku nájdeš v záložke „CENNÍK”.

Všetky vstupenky na sezónu 2020 zakúpené ešte minulý rok (po skončení sezóny 2019), ktorých pôvodná platnosť uplynie 26. júna 2020 budú platiť do 10. januára 2021.

Rezervácia vstupeniek nie je nutná. Náš Park nemá limit návštevníkov. Navrhujeme však možnosť nákupu vstupeniek on-line. Umožňuje to nestáť v radách pred pokladňou a priamo vôjsť do Parku. Vstupenky je možné kúpiť na strane www.ticket.energylandia.pl

Ponúkame dvojdenné vstupenky:

  • cena normálnej dvojdennej vstupenky: 229 zł ,
  • zľavnená dvojdenná vstupenka pre osoby do 140 cm tel. výšky za cenu: 139 zł.

K využití deň po dni od momentu prvého vstupu do priestoru Parku. Jedna vstupenka je určená pro 1 osobu

Celoročná vstupenka platí od dňe nákupu behom 365 dní. Majiteľovi vstupenky sa na mieste v Parku spraví fotografia a dostane vstupenku.

Za vstupenky a vo všetkých miestach s občerstvením a predajniach v Energylandii je možné platiť platobnou kartou alebo hotovosťou. Platba hotovosťou je len v miestach: s počítačovými a zručnostnými hrami, v niektorých stánkoch so službami (fotograf, foto-budka/stánok, maľovanie tváre – tetovanie apod.). V záujme vášho komfortu, aby ste nemuseli stať v rade pred pokladňou, odporúčame nákup vstupeniek vopred v našom systéme predaja on-line, ktorý je na našej internetovej strane: www.ticket.energylandia.pl

V cene vstupenky je možnosť využitia všetkých zariadení dostupných v Parku, predstavení a atrakcií. Podobne ako vo všetkých zábavných parkoch na svete, aj tu sa platí zvlášť za: gastronómiu, počítačové a zručnostné hry, niektoré stánky so službami (fotograf, foto-budka/stánok, maľovanie tváre – tetovanie a pod.). Samozrejme za tovar v predajniach v areáli Parku.

Žiaľ, nemáme také vstupenky. Každá vstupenka do areálu Parku zahrnuje možnosť využitia všetkých dostupných atrakcií behom celého dňa bez limitu. Je rovnaká aj pre hostí, ktorí nechcú alebo nemôžu využiť niektoré zariadenia. Týmto návštevníkom ponúkame spokojnejšie atrakcie, a tiež mnohé predstavenia a zábavy s animátormi.

Pokiaľ budeš chcieť odísť z Energylandie na chvíľu, a potom sa do Parku vrátiť, požiadaj pred odchodom pracovníka pri vstupe o špeciálne identifikačné razítko. Umožní ti to návrat do areálu Parku ten istý deň. POZOR! Zachovaj vstupenku do Energylandie, bude potrebná pri návrate do Parku.

Všetky deti mladšie ako 18 rokov (netýka sa už 18. narodenín) dostanú v dni svojich narodenín vstupenku do Parku úplne zadarmo! To je naše gesto voči najmladším hosťom. Prosíme predložiť doklad s fotografiou potvrdzujúci totožnosť.

To záleží na type skupiny, napr.: školské a predškolské skupiny a zorganizované skupiny (zájazd pracovníkov/ integračné zájazdy a pod.). Počet osôb tvoriaci skupinu je min. 15. Ceny vstupeniek pre školské a predškolské skupiny závisí na vekovom rozmedzí. Aktuálny cenník je na našej internetovej strane www.energylandia.pl.. Na každých 10 žiakov/ osôb v skupine má 1 vedúci nárok na vstupenku za 1 z!. Vstupenky pre celú skupinu môže kúpiť len vedúci skupiny alebo vodič. Cenník pre školské a predškolské skupiny neplatí behom víkendov, sviatkov a dní pracovného voľna zo zákona. Ceny vstupeniek pre zorganizované skupiny sa stanovujú individuálne mailom: grupy@energylandia.pl alebo telefonicky na č. tel. +48 33 486 15 00 Príjazd skupiny prosíme predom nahlásiť mailom: grupy@energylandia.pl alebo telefonicky na č. tel: +48 33 486 15 00

Za Water Park sa neplatí dodatočne. Platí vstup v rámci jednej vstupenky do Parku Energylandia.

V parku Energylandie platí jedna vstupenka na všetky atrakcie celý deň. Nie je nutné “sledovať” čas pobytu, môžete využívať atrakcie od otvorenua až do samotného konca.

Na svadobné fotografovanie pozývame páry v svadobnom oblečení spolu s 2 fotografmi (alebo fotografom a kameramanom). Svadobný pár, fotograf a kameraman môžu využiť akčnú cenu vstupenky za cenu 1 zł.

Náš parking s dozorom má 2500 miest, cena karty parkovania je 5zł za celý deň.

Nemáme v ponuke rodinné vstupenky . Každý Hosť kupuje individuálnu vstupenku, prípadne s využitím na tel. výšku (do 140cm.) a iné. Informácie sú v záložke individuálny cenník na našej stránky.

Narodeninová akcia platí výlučne pre oslávenca v dni jeho narodenín do zavŕšenia 18. roku života vrátane.

Vstupenku ako darček je možné kúpiť v našom systéme predaja. Zvoliť na paneli opciu Vstupenka ako darček /“bilet prezent” a vyplniť údaje pre zásielku. Po uhradení poplatku je vstupenka zaslaná na uvedenú adresu.

Vstupenku ako darček je možné v sezóne, keď je park otvorený kúpiť tiež v pokladni.

Výrobcovia Rollercoasterov majú prísne zásady využívania týchto zariadení pre užívateľov a preto vám nemôžeme umožniť využitie tejto atrakcie. Podľa pokynov výrobcu, kvôli bezpečnostným dôvodom, môže postihnutá osoba využiť tento Rollercoaster pokiaľ má dobrý zdravotný stav, mať všetky končatiny a plne pohyblivú hornú polovicu tela. Tento návštevník musí byť schopnný sa samostatne zdvihnúť z vozíka/ kresielka/ vagónika* v prípade zavedenia núdzovej procedúry evakuácie, a tiež nemôže mať žiadne nezabezpečené pomocné zariadenia. Bezpečnosť každého hosťa zábavného parku je pre nás hlavnou hodnotou – preto vám musíme odmietnuť možnosť využitia tohto zariadenia. Toto rozhodnutie je odôvodnené tiež v obsahu bodu 13 a 14 Poriadku zábavného parku.

Poriadok zábavného parku.

13. Z bezpečnostných dôvodov, zvlášť v situáciách nutnosti samostatnej evakuácie hosťa z dané atrakcie/zariadenia a špecifiku atrakcie/zariadenia môže Obsluha zábavného Parku odmietnuť využitie danej atrakcie/zariadenia osobe, ktorá z objektívnych dôvodov nemôže samostatne plne využiť danú atrakciu/ zariadenie.

14. Informujeme, že zariadenia v Zábavnom parku /Park Rozrywki majú vopred určené parametre pre osoby využívajúce dané zariadenie (okrem iného tel. výška, vek, obmedzenia tel. hmotnosti a pod.). V súvislosti s tým je zakázané využívanie zariadenia, ktoré majú také obmedzenia pre osoby, ktorých fyzické podmienky (okrem iného výška, hmotnosť, nadváha) znemožňujúce bezpečné, v súlade s pokynmi výrobcu, využívanie atrakcie/zariadenie. Štandardné podmienky využívania danej atrakcie/zariadenia sú vždy dostupné pred vstupom do Parku – v kancelárii pre obsluhu zákazníka /Biuro Obsługi Klienta/, a taktiež na internetovej stránke Parku Rozrywki.

Žiaľ, bezpečnostné opatrenia nepovoľujú vstup do Energylandii so psom. Veľmi zdvorilo prosíme, aby ste to vzali na vedomie pred cestou, aby ste nemuseli nechať psa samotného v aute v čase, keď vy budete navštevovať náš Park!

Áno – rešpektujeme všetky karty veľkých rodín. Karta oprávňuje k 5% zľave vstupeniek do Parku.

Ano, ale len v prípade skupinovej návštevy, viac ako 15 osôb.

EnergyLandia v súčasnosti nemá svoj hotel.
V záložke „PRÍJAZD / NOCĽAHY” nájdete na našej strane www.energylandia.pl nami odporúčané nocľahy v okolí. Čo sa týka camperov a campingov prosíme o individuálny kontakt tel. +48 33 486 15 00.

Áno, na kartu Parkamania je 5% zľava na každú vstupenku kúpenú v pokladni Energylandie.

Na atrakciách platí prísne stanovené rozmedzie dolnej a hornej hranice tel. výšky. Je to podmienka nutná z bezpečnostných dôvodov. Toto rozmedzie je uvedené pri jednotlivých atrakciách.

Parkingový poplatok za campera je možné kúpiť v pokladni Parku za 50zł/24 hod., s možnosťou pripojenia k el. prúdu a vode v cene.

Podrobné informácie o autobusoch sú v záložke príjazd/(dojazd) na našej stránke.

Behom trvania Sezóny 2020 organizujeme cyklické i jednorazové udalosti.

Veľké otvorenie Sezóny 2020 v zábavnom parku „Park Rozrywki EnergyLandia“ v obci Zator – 13.04.2020.
Kinder Party od 30.mája do 1. júna,
6. narodeniny Energylandie 14. júla,
Magic Night – 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08; Park otvorený od 10:00 do 23:00 hod.
Halloween Night. 25. októbra, Park otvorený od 10:00 do 22:00 hod..

Detaily týkajúce sa otvorenua Energylandie nájdete na našej stránke v záložke kalendár.