Upozornenie. Energylandia otvorená do 16.10.2020 – Posledný deň zábavy. Špeciálne sme pre Vás predĺžili platnosť vstupeniek do 25.06.2021.

Na teréne Parku sa nachádza 24 atrakcií pre najmenších od 2 roku života. Môžete sa s nimi zoznámiť v záložke Deti / Dzieci 2-6 rokov.

Vstupenky kúpené do Parku umožňujú rýchle vstupy na Zadra, Hyperion, Abyssus a Mayan. V špeciálnych automatoch je možné rezervovať vstupy na určitý čas. Automat zobrazí aktuálnu hodinu, na ktorú je možné spraviť rezerváciu. Stačí ukázať vstupenku pri skeneri, potvrdiť kliknutím ok a prevziať čiarový kód oprávňujúci ku vstupu na vybranú atrakciu. Vstupenka bude aktívna 10 minút pred a 10 min po čase rezervácie. Fast Pass je možné využiť iba raz pre každú atrakciu.

Najpohodlnejšie oblečenie do Parku je športový úbor. Odporúčame športové oblečenie, šnurovadlami viazanú obuv a pokrývku hlavy. Pri plánovaní návštevy vo Water Parku budete potrebovať plavky, uterák, klapky a opaľovací krém.

V Energylandii nie je nutná pre individuálnu návštevu rezervácia vstupeniek. Každý hosť môže park navštíviť.

Podrobné info o cenníku nájdeš v záložke „CENNÍK”.

Rezervácia vstupeniek nie je nutná. Náš Park nemá limit návštevníkov. Navrhujeme však možnosť nákupu vstupeniek on-line. Umožňuje to nestáť v radách pred pokladňou a priamo vôjsť do Parku. Vstupenky je možné kúpiť na strane www.ticket.energylandia.pl

Vstupenka kúpená cez Internet (elektronicky) plat do 24.06.2022. Vstupenky ako darček je možné využiť v ľubovoľnom termíne 2021/2022 do 30.10.2022 podľa kalendára otvorenia Parku.

Ponúkame dvojdenné vstupenky:

cena normálnej dvojdennej vstupenky: 319 zł ,
zľavnená dvojdenná vstupenka pre osoby do 140 cm tel. výšky/ seniori nad 65 rokov za cenu: 229 zł.

K využití deň po dni od momentu prvého vstupu do priestoru Parku. Jedna vstupenka je určená pro 1 osobu

Celoročná vstupenka platí od dňe nákupu behom 365 dní. Majiteľovi vstupenky sa na mieste v Parku spraví fotografia a dostane vstupenku.

Celoročná vstupenka platí od dňa nákupu celý rok. Majiteľovi vstupenky sa na mieste v Parku spraví fotografia a dostane vstupenku. Vstupenky má nárok osoba s telesnou výškou 140 cm v dni nákupu.

V parku Energylandie platí jedna vstupenka na všetky atrakcie celý deň. Nie je nutné “sledovať” čas pobytu, môžete využívať atrakcie od otvorenua až do samotného konca.

Nemáme v ponuke rodinné vstupenky . Každý Hosť kupuje individuálnu vstupenku, prípadne s využitím na tel. výšku (do 140cm.) a iné. Informácie sú v záložke individuálny cenník na našej stránky.

V cene vstupenky je možnosť využitia všetkých zariadení dostupných v Parku, predstavení a atrakcií. Podobne ako vo všetkých zábavných parkoch na svete, aj tu sa platí zvlášť za: gastronómiu, počítačové a zručnostné hry, niektoré stánky so službami (foto-budka/stánok, maľovanie tváre – tetovanie a pod.). Samozrejme za tovar v predajniach v areáli Parku.

Za vstupenky a vo všetkých miestach s občerstvením a predajniach v Energylandii je možné platiť platobnou kartou alebo hotovosťou. Platba hotovosťou je len v miestach: s počítačovými a zručnostnými hrami, v niektorých stánkoch so službami (fotograf, foto-budka/stánok, maľovanie tváre – tetovanie apod.). V záujme vášho komfortu, aby ste nemuseli stať v rade pred pokladňou, odporúčame nákup vstupeniek vopred v našom systéme predaja on-line, ktorý je na našej internetovej strane: www.ticket.energylandia.pl

Žiaľ, nemáme také vstupenky. Každá vstupenka do areálu Parku zahrnuje možnosť využitia všetkých dostupných atrakcií behom celého dňa bez limitu. Je rovnaká aj pre hostí, ktorí nechcú alebo nemôžu využiť niektoré zariadenia. Týmto návštevníkom ponúkame spokojnejšie atrakcie, a tiež mnohé predstavenia a zábavy s animátormi.

Pokiaľ budeš chcieť odísť z Energylandie na chvíľu, a potom sa do Parku vrátiť, požiadaj pred odchodom pracovníka pri vstupe o špeciálne identifikačné razítko. Umožní ti to návrat do areálu Parku ten istý deň. POZOR! Zachovaj vstupenku do Energylandie, bude potrebná pri návrate do Parku.

Narodeninová akcia platí výlučne pre oslávenca v dni jeho narodenín do zavŕšenia 18. roku života vrátane.

Všetky deti mladšie ako 18 rokov (netýka sa už 18. narodenín) dostanú v dni svojich narodenín vstupenku do Parku úplne zadarmo! To je naše gesto voči najmladším hosťom. Prosíme predložiť doklad s fotografiou potvrdzujúci totožnosť.

Vstupenku ako darček je možné kúpiť v našom systéme predaja. Zvoliť na paneli opciu Vstupenka ako darček /“bilet prezent” a vyplniť údaje pre zásielku. Po uhradení poplatku je vstupenka zaslaná na uvedenú adresu.

Vstupenku ako darček je možné v sezóne, keď je park otvorený kúpiť tiež v pokladni.

To záleží na type skupiny, napr.: školské a predškolské skupiny a zorganizované skupiny (zájazd pracovníkov/ integračné zájazdy a pod.). Počet osôb tvoriaci skupinu je min. 15. Ceny vstupeniek pre školské a predškolské skupiny závisí na vekovom rozmedzí. Aktuálny cenník je na našej internetovej strane www.energylandia.pl.. Na každých 10 žiakov/ osôb v skupine má 1 vedúci nárok na vstupenku za 1 z!. Vstupenky pre celú skupinu môže kúpiť len vedúci skupiny alebo vodič. Cenník pre školské a predškolské skupiny neplatí behom víkendov, sviatkov a dní pracovného voľna zo zákona. Ceny vstupeniek pre zorganizované skupiny sa stanovujú individuálne mailom: grupy@energylandia.pl alebo telefonicky na č. tel. +48 33 486 15 00 Príjazd skupiny prosíme predom nahlásiť mailom: grupy@energylandia.pl alebo telefonicky na č. tel: +48 33 486 15 00

Za Water Park sa neplatí dodatočne. Platí vstup v rámci jednej vstupenky do Parku Energylandia.

Žiaľ, bezpečnostné opatrenia nepovoľujú vstup do Energylandii so psom. Veľmi zdvorilo prosíme, aby ste to vzali na vedomie pred cestou, aby ste nemuseli nechať psa samotného v aute v čase, keď vy budete navštevovať náš Park!

Výrobcovia Rollercoasterov majú prísne zásady využívania týchto zariadení pre užívateľov a preto vám nemôžeme umožniť využitie tejto atrakcie. Podľa pokynov výrobcu, kvôli bezpečnostným dôvodom, môže postihnutá osoba využiť tento Rollercoaster pokiaľ má dobrý zdravotný stav, mať všetky končatiny a plne pohyblivú hornú polovicu tela. Tento návštevník musí byť schopnný sa samostatne zdvihnúť z vozíka/ kresielka/ vagónika* v prípade zavedenia núdzovej procedúry evakuácie, a tiež nemôže mať žiadne nezabezpečené pomocné zariadenia. Bezpečnosť každého hosťa zábavného parku je pre nás hlavnou hodnotou – preto vám musíme odmietnuť možnosť využitia tohto zariadenia. Toto rozhodnutie je odôvodnené tiež v obsahu bodu 15 a 17 Poriadku zábavného parku.

Poriadok zábavného parku.

15. Z bezpečnostných dôvodov, zvlášť v situáciách nutnosti samostatnej evakuácie hosťa z dané atrakcie/zariadenia a špecifiku atrakcie/zariadenia môže Obsluha zábavného Parku odmietnuť využitie danej atrakcie/zariadenia osobe, ktorá z objektívnych dôvodov nemôže samostatne plne využiť danú atrakciu/ zariadenie.

17. Informujeme, že zariadenia v Zábavnom parku /Park Rozrywki majú vopred určené parametre pre osoby využívajúce dané zariadenie (okrem iného tel. výška, vek, obmedzenia tel. hmotnosti a pod.). V súvislosti s tým je zakázané využívanie zariadenia, ktoré majú také obmedzenia pre osoby, ktorých fyzické podmienky (okrem iného výška, hmotnosť, nadváha) znemožňujúce bezpečné, v súlade s pokynmi výrobcu, využívanie atrakcie/zariadenie. Štandardné podmienky využívania danej atrakcie/zariadenia sú vždy dostupné pred vstupom do Parku – v kancelárii pre obsluhu zákazníka /Biuro Obsługi Klienta/, a taktiež na internetovej stránke Parku Rozrywki.

V rámci starostlivosti o zdravie a bezpečnosť je využívanie atrakcií tehotnými ženami zakázané. Budúcim mamičkách odporúčame predovšetkým bazény v zóne Big Milk Water Park a predstavenia a ukážky organizovane na teréne Parku. V našej cenovej ponuke, je zohľadnená zľavnená vstupenka pre tehotné ženy za cenu 99 zł. Je možné ju kúpiť v pokladniach Parku po predložení tehotenského preukazu.

Ano, ale len v prípade skupinovej návštevy, viac ako 15 osôb.

Na svadobné fotografovanie pozývame páry v svadobnom oblečení spolu s 2 fotografmi (alebo fotografom a kameramanom). Svadobný pár, fotograf a kameraman môžu využiť akčnú cenu vstupenky za cenu 1 zł.

Na atrakciách platí prísne stanovené rozmedzie dolnej a hornej hranice tel. výšky. Je to podmienka nutná z bezpečnostných dôvodov. Toto rozmedzie je uvedené pri jednotlivých atrakciách.

Náš parking s dozorom má 2500 miest, cena karty parkovania je 20 zł za celý deň.

Hosťom, ktorí majú elektrické vozidlá sprístupňujeme nabíjacie stanice s najvyššími európskymi normami. Podrobnosti o týchto staniciach sú dostupné na stránke https://stacjeladowania.com/

Podrobné informácie o autobusoch sú v záložke príjazd/(dojazd) na našej stránke.

Parkingový poplatok za campera je možné kúpiť v pokladni Parku za 99 zł/24 hod., s možnosťou pripojenia k el. prúdu a vode v cene.

Áno – rešpektujeme všetky karty veľkých rodín. Karta oprávňuje k 5% zľave vstupeniek do Parku.

EnergyLandia v súčasnosti nemá svoj hotel.
V záložke „PRÍJAZD / NOCĽAHY” nájdete na našej strane www.energylandia.pl nami odporúčané nocľahy v okolí. Čo sa týka camperov a campingov prosíme o individuálny kontakt tel. +48 33 486 15 00.