PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020


Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Energy 2000 sp. z o.o. Energylandia sp. k. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii projektowania i budowy aktywnego systemu kształtowania jazdy
wielkogabarytowych urządzeń obiegowych mających zastosowanie w parkach rozrywki

 

Głównym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i zaoferowanie na rynku innowacyjnej w skali światowej usługi.

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, zgłoszonych do ochrony patentowej, do działalności przedsiębiorstwa.

Opracowana technologia pozwoli na wdrożenie innowacyjnego wodnego rollercoastera charakteryzującego się podwyższonymi parametrami. Zastosowanie innowacyjnego aktywnego systemu kształtowania dynamiki jazdy pozwoli na zaoferowanie usługi dającej zupełnie nowe doznania (np. związane z możliwością dodatkowego rozpędzenia wózka podczas jazdy). Pozwoli on na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na użytkownika, związanych z przejmowaniem i transportowaniem wózka (drgania, hałas), oraz na urządzenie. Będzie to w zupełności autorskie pierwsze rozwiązanie tego typu na świecie. Opracowanie nowego typu urządzenia było możliwe dzięki przeprowadzonym pracom badawczo-rozwojowym. Miały one kluczowe znaczenie dla opracowania i udoskonalenia usługi. Zastosowane rozwiązanie jest przełomowe w branży i przyczyni się do zdynamizowania jej rozwoju.

Planowane efekty – m.in.:

 •  wdrożenie wyników prac B+R;
 • zwiększenie komfortu świadczonej usługi;
 • zwiększenie atrakcyjności świadczonej usługi;
 • obniżenie kosztów;
 • zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych;
 • realizacje polityk horyzontalnych Unii Europejskiej;
 • wzrost zatrudnienia;
 • wprowadzenie innowacji procesowej;
 • wprowadzenie innowacji produktowej;
 • wzrost przychodów ze sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 54 673 500,00 zł.
Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 zł.


Projekt: Nowy wymiar komfortu w urządzeniach rozrywkowych – wdrożenie wyników prac
badawczo-rozwojowych w celu stworzenia
innowacyjnego Mega-Coastera

 

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i zaoferowanie na rynku innowacyjnej w skali światowej usługi.
Niniejszy projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, zgłoszonych do ochrony patentowej, do działalności przedsiębiorstwa. Opracowana technologia pozwoli na stworzenie innowacyjnego mega-coastera charakteryzującego się podwyższonymi parametrami. Idea rozwiązania polega na zastosowaniu innowacyjnych na skalę światową elementów tłumiących drgania (wibroizolatorów), które pozwolą na redukcję drgań charakteryzujących się wysoką częstotliwością oraz małą amplitudą (tzw. wibracje). W ramach projektu zakupiony zostanie środek trwały oraz prace budowlane.

Planowane efekty:

 • wdrożenie wyników prac B+R
 • zwiększenie komfortu świadczonej usługi
 • obniżenie kosztów
 • zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych
 • wzrost zatrudnienia
 • wprowadzenie innowacji procesowej
 • wprowadzenie innowacji produktowej
 • wzrost przychodów ze sprzedaży

Całkowita wartość projektu: 61 500 000,00 zł.
Wartość dofinansowania: 20 000 000,00 zł.


Projekt: Nowa generacja urządzeń obiegowych stosowanych w parkach rozrywki – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnego superkomfortowego wielowyjazdowego Mine Rollercoastera

 

Głównym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i zaoferowanie na rynku innowacyjnej w skali światowej usługi.

Projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, zgłoszonych do ochrony patentowej, do działalności przedsiębiorstwa. Opracowana technologia pozwoliła na stworzenie innowacyjnego Rollercoastera charakteryzującego się podwyższonymi parametrami. Idea rozwiązania polega na zastosowaniu innowacyjnych na skalę światową elementów tłumiących drgania (rolek z systemem antywibracyjnym), które pozwolą na redukcję drgań w szerokim zakresie częstotliwości. Zupełnie nowe, autorskie rozwiązanie, przetestowane w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych, miało kluczowe znaczenie dla opracowania innowacyjnego w branży urządzenia typu trójwyjazdowy Mine Rollercoaster. Wdrożenie nowej technologii długofalowo przyczyni się do rozwoju branży.

Planowane efekty – m.in:

 • wdrożenie wyników prac B+R
 • zwiększenie komfortu świadczonej usługi;
 • obniżenie kosztów;
 • zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych;
 • realizacje polityk horyzontalnych Unii Europejskiej;
 • wzrost zatrudnienia;
 • wprowadzenie innowacji procesowej;
 • wprowadzenie innowacji produktowej;
 • wzrost przychodów ze sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 54 673 500,00 zł.
Wartość dofinansowania: 16 010 676,35 zł.


Projekt: Innowacyjny Tilt Rollercoaster oparty na mechanizmie grawitacyjnym – nowa era rozrywki

 

Głównym celem niniejszego projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i zaoferowanie na rynku innowacyjnej w skali światowej usługi.

Realizacja projektu przyniesie liczne korzyści, wśród których można wymienić:

 • wdrożenie nowego innowacyjnego rozwiązania rewolucjonizującego branżę rozrywkową;
 • wprowadzenie na rynek nowej udoskonalonej usługi;
 • poprawa atrakcyjności turystycznej regionu i kraju;
 • rozbudowa infrastruktury rozrywkowej w naszym kraju;
 • zwiększenie zatrudnienia;
 • pozytywny wpływ projektu na polityki horyzontalne;
 • wpływ na rozwój innowacyjności w branży.

Planowane efekty – m.in:

 • wdrożenie wyników prac B+R;
 • zwiększenie komfortu świadczonej usługi;
 • zwiększenie atrakcyjności świadczonej usługi;
 • obniżenie kosztów;
 • zastosowanie rozwiązań prośrodowiskowych;
 • realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej;
 • wzrost zatrudnienia;
 • wprowadzenie innowacji procesowej;
 • wprowadzenie innowacji produktowej;
 • wzrost przychodów ze sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 50 650 000,00 zł zł.
Wartość dofinansowania: 19 998 300,00 zł