Formularz rekrutacyjny  Praca marzeń!
  ZAWÓD ARTYSTA – czy to Ty?
  Wyróżniasz się spośród tłumu? Masz talent, pasję czy może skrycie o tym marzysz?
  Zostań jednym z nas!

  AKADEMIA TALENTÓW ENERGYLANDIA
  Poszukujemy: ciekawych, pełnych pasji i talentu, kreatywnych i radosnych ludzi


  Dołącz do najlepszych! Park Roller Coasterów nr 1 w Europie TERAZ poszukuje do zespołu ludzi:
  • kreatywnych, uśmiechniętych, otwartych na nowe wyzwania
  • utalentowanych, pełnych pasji i pomysłów
  • marzycieli, którzy chcieli stanąć na deskach teatru!
  My was wszystkiego nauczymy wypełnij formularz i dołącz do nas!

  W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowiska:

  • Szczudlarz
  • Artysta cyrkowy
  • Animator
  • Tancerz
  • Konferansjer
  • Monocyklista
  • Pracownik obsługi technicznej teatru

  Co oferujemy?

  • Pracę w nowoczesnej firmie
  • Możliwość dalszego rozwoju
  • Atrakcyjne stawki
  • Darmowe bilety do parku
  • Stabilne zatrudnienie
  • Młody i zgrany zespół
  • Testowanie nowych atrakcji

  Czego oczekujemy?                                                                                                                                                             

  • Rzetelność i uczciwość
  • Motywacji do pracy
  • Komunikatywności i entuzjazmu w kontaktach

  CV z zdjęciem należy przesłać na adres akademia.talentow@energylandia.pl w tytule maila należy wpisać tytuł preferowanego stanowiska, za pomocą formularza zgłoszeniowego (na dole strony) lub dostarczyć je osobiście do biura Parku Energylandia, al. 3 Maja 2, 32-640 Zator. 

  Firma zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.


  W aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli:

  Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.; dalej „RODO”) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora – Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. z siedzibą w Przytkowicach (dalej: „Energylandia”) moich danych osobowych – co do których wymagana jest zgoda, w tym wyraźna, zgodnie z przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO, które dobrowolnie podałem/podałam – zawartych w zgłoszeniu aplikacyjnym (w tym CV) w celu przeprowadzenia przez Energylandię procedury rekrutacyjnej:

  1. na stanowisko: __________________________________________________________

  (proszę wpisać stanowisko)

  1. dla potrzeb (proszę wybrać właściwe):

   -aktualnej rekrutacji;

  – aktualnej i przyszłych rekrutacji w okresie do końca bieżącego roku kalendarzowego.


  Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., dalej zwane: „RODO”), o ile zostanie zgłoszona Pani/Pana kandydatura o pracę:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze oraz serwisu internetowego w domenie www.energylandia.pl – Energy 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Energylandia sp. k. z siedzibą w Przytkowicach 532A, 34-141 Przytkowice, KRS: 0000605098, NIP: 5511735768, e-mail: info@energylandia.pl, tel.: +48 (33) 486 15 00 (zwany jako: „Park Rozrywki”). Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres email: iod@energylandia.pl lub na adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: IOD ENERGYLANDIA, al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 69/4, 31-514 Kraków.
  2. przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu przeprowadzenia rekrutacji (rozpatrzeniem kandydatury i przeprowadzeniem procesu zatrudnienia) na opisane powyżej stanowisko (lub stanowiska, jeżeli aplikuje Pan/Pani na więcej niż jedno stanowisko). Podstawą przetwarzania danych jest odpowiednio: w przypadku ubiegania się o umowę o pracę: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22(1) § 1 i §3 Kodeksu pracy, oraz – jeżeli przetwarzane są dane inne niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – art. Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO lub art. Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO – w oparciu o zgodę kandydata, o której mowa w tych przepisach RODO; w przypadku ubiegania się o umowę zlecenie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych niezbędnych do podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem rekrutacji; a ponad ten zakres w oparciu o zgodę kandydata, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a. RODO lub art. art. 9 ust. 2 lit. a. RODO. Ponadto, w obu przypadkach celem sprawdzenia profilu kandydata na portalach społecznościowych i publicznie dostępnych rejestrach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Dane w zgłoszeniu aplikacyjnym mogą być również przetwarzane w uzasadnionym interesie Administratora, tylko w niezbędnym zakresie, w celu ustalenia/dochodzenia praw lub obronie wobec roszczeń związanych z przedmiotowa procedurą rekrutacyjną w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
  3. dane kandydata przechowywane będą do trzydziestu dni po przeprowadzeniu rekrutacji na stanowisku, na które została złożona aplikacja kandydata, chyba że kandydat wyraził zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych rekrutacjach (na wskazane w aplikacji stanowisko), wtedy dane przechowywane będą do trzydziestu dni po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym została złożona aplikacja o pracę przez kandydata – co nie ogranicza uprawnień kandydata, o których mowa w punkcie poniżej.
  4. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a. RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. podanie danych osobowych w CV (ewentualnie liście motywacyjnym) jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy Administrator – w przypadku kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę – ma prawo żądać od kandydata podania danych w zakresie: imienia (imion) i nazwiska; imion rodziców; daty urodzenia; miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji); wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Niepodanie danych koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może spowodować, iż dana aplikacja o pracę zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, a dane usunięte zgodnie z zasadami RODO i punktami powyżej.
  7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

  POZNAJ NAS, POBIERZ PRZEWODNIK [PDF]