Na terénu Parku se nachází 24 atrakcí pro nejmenší od 2 roku života.  Můžete se s nimi seznámit v záložce Děti/ Dzieci 2-6 let.

Vstupenky koupené do Parku umožňují rychlé vstupy na Zadra, Hyperion, Abyssus a Mayan. Ve speciálních automatech je možné rezervovat vstupy na určitý čas. Automat zobrazí aktuální hodinu, na kterou je možné provést rezervaci. Stačí ukázat vstupenku na skeneru, potvrdit kliknutím ok a převzít čárkový kód opravňující ke vstupu na vybranou atrakci. Vstupenka bude aktivní 10 minut před a 10 min po čase rezervace. Fast Pass je možné využít jenom jednou pro každou atrakci.

Nejpohodlnější oblečení do Parku je sportovní úbor. Doporučujeme sportovní, šněrovaly vázanou obuv a pokrývku hlavy. Při plánování návštěvy ve Water Parku budete potřebovat plavky, utěrák, klapky a opalovací krém.

V Energylandii není nutná pro individuální návštěvu rezervace vstupenek. Každý host může navštívit park.

Podrobné info o ceníku najdeš v záložce „CENÍK”.

Rezervace vstupenek není nutná. Náš Park nemá limit návštěvníků. Navrhujeme však možnost nákupu vstupenek on-line. Umožňuje to nestát v řadách před pokladnou a přímo vejít do Parku. Vstupenky lze koupit na straně www.ticket.energylandia.pl

Vstupenka koupena přes Internet (elektronicky) plat do 24.06.2022. Vstupenky jako dárek lze možné využít v libovolném termínu 2021/2022 do 30.10.2022 podle kalendáře otevření Parku.

Nabízíme dvoudenní vstupenky:

cena normální dvoudenní vstupenky: 319 zł ,
zlevněná dvoudenní vstupenka pro osoby do 140 cm těl. výšky/ senioři nad 65 let za cenu: 229 zł.

K využití den po dnu od momentu prvního vstupu do prostoru Parku. Jedna vstupenka je určena pro 1 osobu

Celoroční vstupenka platí ode dne nákupu celý rok. Majiteli vstupenky se na místě v Parku udělá fotografie a dostane vstupenku. Vstupenky má nárok osoba s tělesnou výškou 140 cm ve dni nákupu

Narozeninová akce platí výlučně pro oslavence ve dni jeho narozenin do završení 18. roku života včetně.

Celoroční vstupenka platí ode dne nákupu během 365 dní. Majiteli vstupenky se na místě v Parku udělá fotografie a dostane vstupenku.

V parku Energylandie platí jedna vstupenka na všechny atrakce celý den. Není nutné “sledovat” čas pobytu, můžete využívat atrakce od otevření až do samotného konce.

Ke svatebnímu fotografování zveme páry ve svatebním oblečení spolu se 2 fotografy (nebo fotografem a kameramanem). Svatební pár, fotograf i kameraman mohou využít akční cenu vstupenky za cenu 1 zł.

Nemáme v nabídce rodinné vstupenky . Každý Host kupuje individuální vstupenku, případně s využitím na těl.výšku (do 140cm.) a jiné. Informace jsou v záložce individuální ceník na naši straně.

V ceně vstupenky je možnost využití všech zařízení dostupných v Parku, představení a atrakcí. Podobně jako ve všech zábavných parcích na světě, i zde se platí zvlášť za: gastronomii, počítačové a zručnostní hry, některé stánky se službami (foto-budka/stánek, malovaní obličeje – tetování a pod.). Samozřejmě zboží v prodejnách v prostoru Parku.

Za vstupenky i ve všech místech s občerstvením a prodejnách v Energylandii je možné platit platební kartou nebo hotovosti. Platba hotovosti je jen v místech: s počítačovými a zručnostními hrami, v některých stáncích se službami (fotograf, foto-budka/stánek, malování obličeje – tetování apod.). V zájmu o váš komfort, aby jste nemuseli stát řadu před pokladnou, doporučujeme nákup vstupenek předem v našem systém prodeje on-line, který je na naši internetové straně: www.ticket.energylandia.pl

Žel, nemáme takové vstupenky.
Každá vstupenka na terén Parku zahrnuje možnost využití všech dostupných atrakcí během celého dne bez limitu. Je stejný i pro hosty, kteří nechtějí nebo nemohou využít některé zařízení.
Pro ně navrhujeme klidnější atrakce, a taktéž mnohá představení a zábavy s animátory.

Pokud budeš chtít odejít z Energylandie na chvíli, a později se do Parku vrátit, požádej před odchodem pracovníka u branky o speciální identifikační razítko. Umožní ti to návrat na terén Parku ten den. POZOR! Ponech si vstupenku do Energylandie, bude potřebná při návratu do Parku.

Všechny děti mladší než 18 let (netýká se už 18. narozenin) dostanou ve dni svých narozenin vstupenku do Parku úplně zdarma! To je naše gesto vůči nejmladším hostům. Prosíme předložit doklad s fotografií potvrzující totožnost.

Vstupenku jako dárek lze koupit v našem systému prodeje. Zvolit na panelu opci Vstupenku jako dárek /“bilet prezent” a vyplnit údaje pro zásilku. Po uhrazení poplatku je vstupenka zaslána na uvedenou adresu.

Vstupenku jako dárek lze v sezoně, kdy je park otevřen koupit rovněž v pokladně.

To záleží na typu skupiny, např.: školní a předškolní skupiny a zorganizované skupiny (zájezd pracovníků/ integrační zájezd etc.).
Počet osob tvořící skupinu je min. 15. Ceny vstupenek pro školní a předškolní skupiny závisí na věkovém rozmezí. Aktuální ceník je na naši internetové straně www.energylandia.pl. Na každé 10 žáků/ osob ve skupině má 1 vedoucí vstupenku za 1 z!. Vstupenky pro celou skupinu může koupit jen řidič nebo vedoucí skupiny. Ceník pro školní a předškolní skupiny neplatí během víkendů, svátků a dnů pracovního volna ze zákona. Ceny vstupenek pro zorganizované skupiny se stanovují individuálně mailem: grupy@energylandia.pl nebo telefonicky na č. tel. +48 33 486 15 00 Příjezd skupiny prosíme předem nahlásit mailem: grupy@energylandia.pl nebo telefonicky na č. tel: +48 33 486 15 00.

Za Water Park se neplatí dodatečně. Platí vstup v rámci jedné vstupenky do Parku Energylandia.

Žel, bezpečnostní opatření nepovolují vstup do Energylandii se psem. Velmi zdvořile prosíme vzít to na vědomí před cestou, abyste nemuseli nechat psa samotného v autě v čase, kdy vy budete navštěvovat náš Park!

Ano, ale jen v případě skupinové návštěvy, více než 15 osob.

Pečujíc o zdraví a bezpečnost je využívání atrakcí těhotnými ženami zakázáno. Budoucím maminkách doporučujeme především bazény v zóně Big Milk Water Park a představení a ukázky organizované na terénu Parku.  V naši nabídce cenové, je zohledněna zlevněná vstupenka pro těhotné ženy za cenu 99 zł. Je možné ji koupit v pokladnách Parku po předložení těhotenského průkazu.

Výrobci Rollercoasterů mají přísné zásady využívání těchto zařízení pro uživatele a proto vám nemůžeme umožnit využití této atrakce. Podle pokynů výrobce, kvůli bezpečnostním důvodům, může postižená osoba využít z tento Rollercoaster pokud má dobrý zdravotní stav, mít všechny končetiny a plně pohyblivou horní poloviny těla. Tento návštěvník musí být schopen samostatně se zvednout z vozíku/ křesílka/ vagónku* v případě zavedení nouzové procedury evakuace, a také nemůže mít žádná nezabezpečená pomocná zařízení. Bezpečnost každého hosta zábavného parku je pro nás hlavní hodnotou – proto vám musíme odmítnout možnost využití tohoto zařízení. Toto rozhodnutí je odvodněno rovněž v obsahu bodu 15 a 17 Řádu zábavného parku.

Řád zábavného parku.

15. Z bezpečnostních důvodů, zejména v situacích nutnosti samostatné evakuace hosta z dané atrakce/zařízení a specifiku atrakce/zařízení může Obsluha zábavného Parku odmítnout využití dané atrakce/zařízení osobě, která z objektivních důvodů nemůže samostatně plně využít danou atrakce/zařízení.

17. Informujeme, že zařízení v Zábavném parku /Park Rozrywki mají předem určené parametry pro osoby využívající dané zařízení (kromě jiného těl. výška, věk, omezení těl. hmotnosti, a pod.). V souvislosti s tím je zakázáno využívání zařízení, které mají taková omezení pro osoby, jejichž fyzické podmínky (kromě jiného výška, hmotnost, nadváha) znemožňují bezpečné, v souladu s pokyny výrobce využívání atrakce/zařízení. Standardní podmínky využívání dané atrakce/zařízení jsou po každé dostupné před vstupem do Parku – v kanceláři pro obsluhy zákazníka /Biuro Obsługi Klienta/, a taktéž na internetové stránce Parku Rozrywki.

Na atrakcích platí přísně stanovené rozmezí dolní a horní hranice těl.výšky. Je to podmínka nutná z bezpečnostních důvodů. Toto rozmezí je uvedeno při jednotlivých atrakcích.

Náš parking s dozorem má 2500 míst, ceny karty na parking je 20 zł za celý den.

Hostům, kteří mají elektrická vozidla zpřístupňujeme nabíjecí stanice s nejvyššími evropskými standardy. Podrobnosti o těchto stanicích jsou dostupné na stránce https://stacjeladowania.com/

Podrobné informace o autobusech jsou v záložce příjezd/dojazd na naší stránce.

Parkingový poplatek za campera je možné koupit v pokladně Parku za 99 zł /24 hod., s možností připojení k el. proudu a vody v ceně.

Ano – respektujeme všechny karty velkých rodin. Karta opravňuje k 5% slevě na vstupenky do Parku.

EnergyLandia v současnosti nemá svůj hotel. V záložce „PŘÍJEZD / NOCLEHY” na naši straně www.energylandia.pl najdete námi doporučené noclehy v okolí. Co se týče camperů a campingů prosíme o individuální kontakt tel. +48 33 486 15 00.