INFORMÁTOR

ZLEVNĚNÁ VSTUPENKA – OSOBA POSTIŽENÁ

Vážení hosté!

Dbajíc o komfort našich hostů jsme připravili informátor, který usnadní seznámení se s podmínkami využívání zlevněných vstupenek pro postižené osoby.

Vstupenka pro postiženou osobu

NÁKUP

Zlevněnou vstupenku pro postiženou osobu je možné koupit po předložení platného průkazu postižené osoby. Nemá na ni nárok pečovatel postižené osoby.

Na zlevněnou vstupenku mají rovněž nárok osoby nevidomé a po úrazech , které mají na sobě sádru, kolejnici a pod.

BEZPEČNOST

Za účelem dodržení bezpečnosti, zejména v situacích možnosti samostatné evakuace hosta z daného zařízení, berouc v úvahu jeho specifický stav může obsluha Zábavného parku/ Park Rozrywki odmítnout, aby postižená osoba, osoba postižená motoricky, nevidomá a osoba po úrazu se sádrou, kolejnici a pod. využila dané zařízení.

Odmítnutí se týká osob, které kvůli objektivním příčinám nemohou samostatně a plně využít danou atrakci.

Informujeme, že zařízení v Zábavném parku /Park Rozrywki mají předem určené parametry pro osoby využívající dané zařízení (kromě jiného těl. výška, věk, omezení těl. hmotnosti, a pod.). Proto je zakázáno využití některého zařízení pro osoby s těmito omezeními.

Celý prostor Parku Energylandia je přizpůsoben potřebám osob pohybujících se na invalidních vozících. Na parkingu jsou speciální místa pro vozidla postižených osob. Po předložení parkingové karty je parkování bezplatné.

Děkujeme a přejeme dobrou zábavu.

Energylandia