INFORMÁTOR

Zľavnená VSTUPENKA – OSOBA POSTIHNUTÁ

Vážení hostia!

Dbajúc o komfort našich hostí sme pripravili informátor, ktorý uľahčí zoznámenie sa s podmienkami využívania zľavnených vstupeniek pre postihnuté osoby.

Vstupenka pre postihnutú osobu

NÁKUP

Zľavnenú vstupenku pre postihnutú osobu je možné kúpiť po predložení platného preukazu postihnutej osoby. Nemá na ňu nárok opatrovník postihnutej osoby.

Na zľavnenú vstupenku majú tiež nárok osoby nevidomé a po úrazoch , ktoré majú na sebe sadru, koľajnicu a pod.

BEZPEČNOSŤ

Za účelom dodržania bezpečnosti, zvlášť v situáciách možnosti samostatnej evakuácie hosťa z daného zariadenia, berúc v úvahu jeho špecifický stav môže obsluha Zábavného parku/ Park Rozrywki odmietnuť, aby postihnutá osoba, osoba postihnutá motoricky, nevidomá a osoba po úraze so sadrou, koľajnicou a pod. využila dané zariadenie.

Odmietnutie sa týka osôb, ktoré kvôli objektívnym príčinám nemôžu samostatne a plne využiť danú atrakciu.

Informujeme, že zariadenia v Zábavnom parku /Park Rozrywki majú vopred určené parametre pre osoby využívajúce dané zariadenie (okrem iného tel. výška, vek, obmedzenie tel. hmotnosti, a pod.). Preto je zakázané využitie niektorých zariadení pre osoby s týmito obmedzeniami.

Celý priestor Parku Energylandia je prispôsobený potrebám osôb pohybujúcich sa na invalidných vozíkoch. Na parkingu sú špeciálne miesta pre vozidlá postihnutých osôb. Po predložení parkingovej karty je parkovanie bezplatné.

Ďakujeme a prajeme dobrô zábavu.

Energylandia