Náborový formulář  Zábavný park Park Rozrywki Energylandia v Zatoru je největší objekt tohoto typu v naši zemi. Na rozloze okolo 70 hektarů je více než 123 atrakcí.

  V souvislosti s neustálým rozvojem hledáme uchazeče na místa:

  • operátorů atrakcí a zařízení
  • pokladní
  • šéfy kuchyně
  • kuchaře
  • pomocníků kuchyňských
  • cukráře
  • pekaře
  • úklidové služby
  • zahradníky
  • pracovníky obsluhy turistického ruchu
  • pracovníky obsluhující info linku
  • vodní záchranáře
  • elektrikáře
  • mechaniky
  • animátory
  • konferenciéry
  • sochaře
  • pracovníky pro výrobu dekorací
  • pracovníky ostrahy
  • umělce skladníky
  • logistiky

  Co nabízíme?

  • Práci v moderní firmě
  • Možnost dalšího rozvoje
  • Atraktivní hodinovou sazbu
  • Bezplatné vstupenky do parku

  Co očekáváme?

  • Solidnost a poctivost
  • Motivaci pro práci
  • Komunikativnost a entuziasmus v kontaktech

  CV s fotografii prosíme zaslat na adresu praca@energylandia.plv titulu mailu uvést profesi, pomocí přihlašovacího formuláře (dole na straně) nebo přinést osobně do kanceláře /biuro/ Parku Energylandia, al. 3 maja 2, 32-640 Zator +48 605 572 228
  Firma si vyhrazuje právo kontaktovat jedině vybrané osoby.


  V aplikaci prosíme připojit doložku:
  Na základě předpisů všeobecného nařízení o ochraně údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 dále „GDPR”) prohlašuji , že souhlasím se  zpracováním Administrátorem – Energylandia Goczał Family sp. k. [spol. s r.o. Spol. k.] se sídlem v: Zator (dále: „Energylandia”) mých osobních údajů – vůči kterým se vyžaduje souhlas, včetně výrazné, podle právních předpisů na základě čl. 6 odst. 1 písm. a. nebo čl. 9 odst. 2 písm. a. GDPR, které jsem dobrovolně uvedl /a – obsažených v aplikační přihlášce (včetně CV) za účelem provedení náborové procedury firmou Energylandia
  1. Na pracovní místo __________________________________________________________
  (Prosíme uvést pracovní místo)
  1. pro potřeby (prosíme uvést příslušné):
  – aktuálního náboru;
  – aktuálního a budoucího náboru; v období do konce tohoto kalendářního roku.


  Informujeme, že v souladu s čl. 13 všeobecného nařízení o ochraně údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016, dále zvané: „GDPR”), pokud budete nahlášen/a jako uchazeč/uchazečka o práci:
  1. Administrátorem vašich osobních údajů je majitel Zábavného rodinného parku /Rodzinny Park Rozrywki/ Energylandia v: Zator a internetového servisu v doméně www.energylandia.pl – Energylandia Goczał Family sp. k. [spol. s r.o., k.spol.] se sídlem v: Al. 3 maja 2, 32-640 Zator celostátní soudní registr /KRS: 0000605098 DIČ/ NIP/: 5511735768 e-mail: info@energylandia.pl, tel.: +483348615 (zvaný dále: „Zábavný park/Park Rozrywki”).
  Administrátor informuje, že jmenoval Inspektora pro ochranu údajů; je možné ho kontaktovat na adrese email: iod@energylandia.pl nebo na korespondenční adrese Inspektora ochrany údajů: ENERGYLANDIA al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 69/4, 31-514 Kraków.
  2. Zpracování vašich údajů se uskuteční za účelem provedení náboru (projednání kandidatury a provedení procesu zaměstnání) na shora uvedené pracovní zařazení, i v případě, že aplikujete na více než jedno pracovní místo). Základem pro zpracování údajů je: v případě ucházení se o pracovní smlouvu čl./art. 6 ods./ust. 1 písm./lit. c GDPR v souvislosti s čl./art. 22(1) § 1 a §3 Zákoníku práce/ Kodeks pracy, a – jsou zpracovávány údaje jiné než uvedené v čl./ art. 22(1) § 1 Zákoníku práce/Kodeks pracy – čl./art. 6 odst./ust. 1 písm./lit. a. GDPR/RODO nebo čl./art. 9 odst./ust. 2 písm./lit. a. GDPR/RODO – na základě souhlasu kandidáta, uvedené v těch předpisech GDPR/ RODO; v případě ucházení se o dohodu o provedení práce: čl./art. 6 odst./ust. 1 písm./ lit. b GDPR/RODO v rozsahu údajů nezbytných pro předsevzetí úkonů spojených s provedením náboru; a nad tento rozsah na základě souhlasu kandidáta, uvedeného v čl./ art. 6 odst./ust. 1 písm./lit. a. GDPR/RODO nebo čl./ art. 9 odst./ust. 2 písm./lit. a. GDPR/RODO. Kromě toho, v obou případech, za účelem ověření profilu kandidáta na sociálních portálech a veřejně dostupných rejstřících na základě čl./ art. 6 odst./ust. 1 písm./lit. f. GDPR/RODO. Údaje v aplikační přihlášení mohou být rovněž zpracovány v odůvodněném zájmu Administrátora, jen v nezbytném rozsahu, za účelem určení / vymáhání práv nebo obhajoby vůči nárokům spojeným s předmětnou procedurou náboru na základě čl./art. 6 odst./ust. 1 písm-/lit. f. GDPR/RODO.
  3. Údaje kandidáta budou uchovávány do třiceti dní po provedení náboru na pracovní místo, pro které byla podána aplikace kandidáta, leda, že kandidát souhlasí s využitím údajů v dalších náborech (na pracovní místo uvedené v aplikaci); v tom případě budou údaje uchovávány do třiceti dní po ukončení kalendářního roku, ve kterém kandidát podal aplikaci pro práci – což neomezuje oprávnění kandidáta, uvedené v bodu níže.
  4. Máte právo žádat od Administrátora přístup ke svým údajům osobním, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování nebo právo na podání odporu vůči zpracování, a také právo na přenos údajů, a právo podání stížnosti k dozornému orgánu – předseda Úřadu ochrany osobních údajů /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych/.
  5. V případě, kdy zpracování probíhá na základě čl.-/ art. 6 odst./ust. 1 písm./lit. a. nebo čl./ art. 9 odst./ust. 2 písm/lit. a. GDPR /RODO – máte právo vzít souhlas zpět v libovolném momentu bez vlivu na shodnost s právem zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho vzetím zpět.
  6. Uvedení osobních údajů v CV (eventuálně v motivačním dopisu) je dobrovolné, ačkoli nutné pro provedení procesu náboru, s tím, že podle čl. / art. 22(1) § 1 Zákoníku práce/Kodeks pracy Administrátor – v případě kandidáta ucházejícího se o zaměstnání na základě pracovní smlouvy – má právo žádat od kandidáta, aby uvedl údaje v rozsahu: jména (jmen) a příjmení; jmen rodičů; data narození; místa bydliště (adresy pro korespondenci); vzdělání a průběhu dosavadního zaměstnání. Neuvedení údajů nezbytných pro provedení procesu náboru může způsobit, že daná aplikace o práci nebude projednána, a údaje odstraněné v souladu se zásadami GDPR-RODO a shora uvedenými body.
  7. Administrátor nerozhoduje automatizovaným způsobem.