DATE

REQUEST FOR PROPOSAL

ATTACHMENTRESULT
 26.09.2017MEGA WOOD COASTER
ZAPYTANIE OFERTOWE
MEGA WOOD COASTER – ZAŁĄCZNIKIDOWNLOAD THE RESULT
26.09.2017ROLLER COASTER WODNY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ROLLER COASTER WODNY  DOPĘDZANY – ZAŁĄCZNIKI               DOWNLOAD THE RESULT
3.10.2017MINE ROLLER COASTER
ZAPYTANIE OFERTOWE
 MINE ROLLER COASTER – ZAŁĄCZNIKIDOWNLOAD THE RESULT
21.12.2017BUDOWA HALI
PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ
ZAPYTANIE OFERTOWE
SPECYFIKACJA BUDOWY HALI – ZAŁĄCZNIKIDOWNLOAD THE RESULT

INFORMACJA O ZMIANACH POWYŻSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zator, dnia 5 stycznia 2018 r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 21 grudnia 2017 r
(zmiana opisu przedmiotu Zapytania Ofertowego oraz terminów związanych z wyborem wykonawcy
wraz z informacją o złożonych prośbach o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego

Szanowni Państwo,

                W związku z Państwa licznymi zapytaniami związanymi ze specyfikacją techniczną przedmiotu Zapytania Ofertowego. opublikowanego w domenie https://energylandia.pl/ i treścią Zapytania Ofertowego, oraz koniecznością wprowadzenia zmiany w zakresie opisu przedmiotu Zapytania Ofertowego, niniejszym pragniemy Państwa poinformować o następującym:

 • wprowadzono zmianę opisu zakresu przedmiotu Zapytania Ofertowego w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści odpowiadającej brzmieniu „budową hali produkcyjno-magazynowej wraz ze zjazdami, drogami komunikacyjnymi, miejscami postojowymi, przyłączem elektrycznym, napowietrzną stacją i wewnętrznymi instalacjami części administracyjno-socjalnej w stanie surowym otwartym” zawartej w Zapytaniu Ofertowym (w tym w załączniku nr 2 i 3 oraz w załączniku nr 1 do projektu umowy (gwarancji jakości)) wpisuje się treść: „budową budynku (hali) produkcyjno-magazynowego wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą, w części:
 1. a) produkcyjno-magazynowej w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem posadzki przemysłowej;
 2. b) administracyjno-socjalnej w stanie surowym otwartym.”

 

Celem uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że zakres prac określony w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót oraz pozostałych Załącznikach do Zapytania Ofertowego pozostaje bez zmian.

 • z uwagi na wprowadzoną zmianę opisu zakresu przedmiotu Zapytania Ofertowego, o której mowa powyżej, zostały ustalone nowe terminy związane z wyborem wykonawcy przedmiotu Zapytania Ofertowego:
 1. termin składania próśb o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego oraz Załączników, o którym mowa w pkt. X Zapytania ofertowego, został przedłużony do dnia 10 stycznia 2018 r. do godz. 15:00.
 2. termin składania ofert, o którym mowa w pkt. XII Zapytania Ofertowego, został przedłużony do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 12:00.
 3. termin rozpatrzenia ofert, o którym mowa w pkt. XVIII Zapytania ofertowego został przedłużony do dnia 23 stycznia 2018 r.
 4. termin przewidywanego podpisania Umowy, o którym mowa w pkt V. Zapytania Ofertowego został ustalony w okresie pomiędzy 23 – 30 stycznia 2018 r.

 

 • na stronie www Zamawiającego zostało opublikowana zaktualizowana treść Zapytania Ofertowego (tekst jednolity uwzględniający wyżej opisane zmiany). Wobec przedmiotowych zmian, w przypadku złożenia przed momentem ich publikacji (tj. przed dniem 5 stycznia 2018 r.(włącznie)) przez Państwa oferty w przedmiotowym postępowaniu – proszę o dostosowanie oferty do nowego opisu przedmiotu Zapytania Ofertowego oraz nowej treści załącznika nr 2 i 3 (tj. formularz oferty oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) najpóźniej do wskazanego powyżej terminu składania ofert.
 • informuję, iż dokonano sprostowania daty ogłoszenia Zapytania ofertowego, tj. z dnia 15 grudnia 2017 r., na dzień 21 grudnia 2017 r.
 • informuję, iż odpowiedzi na dotychczasowe prośby o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego oraz Załączników zostaną udzielone do dnia 08.01.2018r, do godz. 12.00.

 

Z wyrazami szacunku –  Zamawiający

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU – BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ

Pytania do przetargu:

 1. Czy oferta ma obejmować wykonanie prac wykończeniowych w części administracyjno-socjalnej (brak w przedmiarze).

Odpowiedź: Nie

 1. Czy oferta ma obejmować wykonanie zagospodarowanie terenu, jeśli tak to w jakim zakresie (brak dokumentacji i przedmiarów).

Odpowiedź: Nie

 1. Czy oferta ma obejmować instalacje i przyłącza, jeśli tak to jakie (brak dokumentacji i przedmiarów).

Odpowiedź: Nie

 1. Czy jest możliwość obejrzenia placu budowy przed przystąpieniem do złożenia oferty?

Odpowiedź: plac budowy jest dostępny z ul. Granicznej w Zaorze i jest możliwość jego obejrzenia.

 1. Czy posiadacie Państwo projekty instalacji elektrycznej (zewnętrznej i wewnętrznej)

Odpowiedź: zapytanie ofertowe nie obejmuje wykonania instalacji elektrycznej (zewnętrznej i wewnętrznej)

 1. Czy posiadacie Państwo projekty instalacji sanitarnej (zewnętrznej i wewnętrznej)

Odpowiedź: zapytanie ofertowe nie obejmuje wykonania instalacji sanitarnych (zewnętrznych i wewnętrznych)

 1. Czy istnieje możliwość negocjacji umowy a w szczególności chodzi o: paragraf 1 punkt 8, paragraf 4 punkt 11, paragraf 11 punkt 4, paragraf 13 punkt 1.

Odpowiedź – na tym etapie postępowania nie ma możliwości negocjacji umowy.