CHOO CHOO TRAIN


Pre pohodlie hostí zaisťujeme prevoz zo železničnej stanice v Zatore našim špeciálnym vláčikom priamo do Energylandie!
Organizujeme tiež dopravu zpäť. Vláčik čaká na hostí pred hlavným vchodom do Energylandie – návrat do Krakova o 18.10


WESTERN CAMP CHOO CHOO TRAINZator sa nachádza medzi dvomi mestami: Krakovom a Katovicami.

Naša adresa: ENERGYLANDIA, al. 3 maja 2, 32-640 Zator, woj. Małopolskie