Cestovné kancelárie a hotely

Ako začať spoluprácu s nami?

  1. Podpisujeme nezáväznú zmluvu o spolupráci.
  2. Získavate školenie a prístup k jednoduchému internetovému panelu internetového predaja. (login/heslo)
  3. Postupujeme všetky nevyhnutné propagačné materiály: plagáty, mieru, mapky a suveníry, logotypy.
  4. Začiatok predaja:

a) Loguješ sa do nášho internetového servisu.
b) Volíš vstupenky pre nášho klienta. (môžeš to spraviť v jeho prítomnosti, systém je veľmi rýchly)
c) Tlačíš vstupenku nebo ju zasielaš na e-mail klienta
d) Na platbu máš 7 dní.


Naši predstavitelia:

– kraj/ województwo: małopolské, svätokřížské/świętokrzyskie, podkarpatské/ podkarpackie

Damian Rzeszótko – tel. 695 281 402, tel. 798 058 495  e-mail: damian@energylandia.pl

– województwo: opolskie oraz południe województwa śląskiego

Katarzyna Górska – tel. 798 058 512  e-mail: katarzyna.gorska@energylandia.pl

– kraj/ województwo: dolnosliezske a sever sliezskeho kraja/ województwo śląskie

Kamil Honcel – tel. 798 058 600  e-mail:  kamil.honcel@energylandia.pl