Pro cestovní kanceláře, hotely, turistická střediska je možnost podepsání agenturní smlouvy s naším parkem – cenové podmínky budou jiné. Váš zákazník bude mít u vás vstupenky levnější o 5% (týká se zorganizovaných zájezdů škol, zorganizovaných skupin nad 15 osob, individuálních vstupenek) a Vy získáváte 10% marže z každé prodané vstupenky.

K podepsání smlouvy je nutné být plátcem DPH a mít kamennou kancelář.


Za účelem navázání spolupráce prosíme o kontakt mailem nebo telefonicky s našimi zástupci:

 • Země/ kraj: małopolské, svatokřížské/świętokrzyskie, podkarpatské/ podkarpackie
  KINGA ROMAŃSKA – tel. 607 043 669 e-mail: system@energylandia.pl
 • Kraj/ województwo: opolské a jih slezského kraje/ województwo śląskie
  KINGA ROMAŃSKA – tel. 607 043 669 e-mail: system@energylandia.pl
 • Kraj/ województwo: dolnoslezské a sever slezského kraje/ województwo śląskie
  IRENA GROCHAL – tel. 798 058 600  e-mail:  irena@energylandia.pl
 • WOJEWÓDZTWO: lubelskie, łódzkie, podlaskie, warmińsko – mazurskie, kujawsko – pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie
  KINGA ROMAŃSKA – tel. 607 043 669  e-mail: system@energylandia.pl

Nebo telefonicky s naši kanceláři tel.: (+48) 334861500

Pro prodej vstupenek po podepsání smlouvy vám zpřístupníme systém prodeje vstupenek. Od toho momentu po každé kupujete vstupenky prostřednictvím panelu za ceny v systému uvedené ve smlouvě.