Výrobci Rollercoasterů mají přísné zásady využívání těchto zařízení pro uživatele a proto vám nemůžeme umožnit využití této atrakce. Podle pokynů výrobce, kvůli bezpečnostním důvodům, může postižená osoba využít z tento Rollercoaster pokud má dobrý zdravotní stav, mít všechny končetiny a plně pohyblivou horní poloviny těla. Tento návštěvník musí být schopen samostatně se zvednout z vozíku/ křesílka/ vagónku* v případě zavedení nouzové procedury evakuace, a také nemůže mít žádná nezabezpečená pomocná zařízení. Bezpečnost každého hosta zábavného parku je pro nás hlavní hodnotou – proto vám musíme odmítnout možnost využití tohoto zařízení. Toto rozhodnutí je odvodněno rovněž v obsahu bodu 15 a 17 Řádu zábavného parku.

Řád zábavného parku.

15. Z bezpečnostních důvodů, zejména v situacích nutnosti samostatné evakuace hosta z dané atrakce/zařízení a specifiku atrakce/zařízení může Obsluha zábavného Parku odmítnout využití dané atrakce/zařízení osobě, která z objektivních důvodů nemůže samostatně plně využít danou atrakce/zařízení.

17. Informujeme, že zařízení v Zábavném parku /Park Rozrywki mají předem určené parametry pro osoby využívající dané zařízení (kromě jiného těl. výška, věk, omezení těl. hmotnosti, a pod.). V souvislosti s tím je zakázáno využívání zařízení, které mají taková omezení pro osoby, jejichž fyzické podmínky (kromě jiného výška, hmotnost, nadváha) znemožňují bezpečné, v souladu s pokyny výrobce využívání atrakce/zařízení. Standardní podmínky využívání dané atrakce/zařízení jsou po každé dostupné před vstupem do Parku – v kanceláři pro obsluhy zákazníka /Biuro Obsługi Klienta/, a taktéž na internetové stránce Parku Rozrywki.