Spółka pod firmą ENERGY 2000 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA Spółka komandytowa z siedzibą w Przytkowicach – w oparciu o §14 pkt 1 lit. i) Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” – informuje o uzyskaniu subwencji finansowej.