Vstupenky kúpené do Parku umožňujú rýchle vstupy na Zadra, Hyperion, Abyssus a Mayan. V špeciálnych automatoch je možné rezervovať vstupy na určitý čas. Automat zobrazí aktuálnu hodinu, na ktorú je možné spraviť rezerváciu. Stačí ukázať vstupenku pri skeneri, potvrdiť kliknutím ok a prevziať čiarový kód oprávňujúci ku vstupu na vybranú atrakciu. Vstupenka bude aktívna 10 minút pred a 10 min po čase rezervácie. Fast Pass je možné využiť iba raz pre každú atrakciu.