European Star Award dla EnergyLandia

Nezávislá, mimoriadne  prestížna cena non-profit, venovaná priamo európskym zábavným parkom. Upútava  pozornosť čo sa týka podnikateľskej odvahy a inovácie – je to najdôležitejšie vyznamenanie v Európe pre odvetvie v oblasti rekreácie.
14 kategórií
44 expertov z rôznych zemí
6. miesto v kategórii Najlepší Európsky zábavný park
V  tejto sezóne sme slávili 6. narodeniny, dnes sme 6. najlepším parkom v Európe!

Náhoda?
Toto vyznamenanie venujeme všetkým hosťom! Bez vás, drahí by sme neboli!
Vaše dobré spomienky, radosť a srdečné slová, ktoré posielate do sveta sa k nám vracajú práve v takých okamihoch.
Zo srdca EnergyLandie vám posielame obrovské poďakovanie za to, že ste vždy s nami, behom milých i zamračených dní, na vrchole i na ceste k nemu!