Akcie

  • Dzień szaleństwa za świadectwa

    Dzień szaleństwa za świadectw DZIEŃ SZALEŃSTWA ZA SZKOLNE ŚWIADECTWA OD 13:00 BILET ZA 1 ZŁ* 23.06.2017- PIĄTEK   W DZIEŃ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO POKAŻ NAM SWOJE ŚWIADECTWO I ODBIERZ BILET A 1 ZŁ *Warunki promocji: Warunkiem zakupu promocyjnego biletu jest okazanie w kasach parku oryginału świadectwa lub jego wyraźnej kserokopii papierowej za rok szkolny 2016/2017 Promocja ważna jest w dniu 23.06.2017 od godziny 13:00 do 18:00, bilety promocyjne można zakupić wyłącznie w kasach parku w...

    więcej »

  • SK NARODENINY V ENERGYLANDII

    Všetky deti do 18 roku života maj vstup v dni svojich narodenín do Energylandie za zlatku! Jedinou podmienkou je predloženie dokladu potvrdzujúceho, že máme pred sebou Oslávenca:) ...

    więcej »