Co rusz w Internecie i różnego typu infoliniach oferujących porady prawne pada pytanie czy z funduszu socjalnego można organizować imprezy integracyjne? Pytanie to pojawia się za każdym razem, kiedy dana firma chce zaprosić swoich pracowników na wydarzenie firmowe. Nie zawsze jednak na formach internetowych otrzymamy jasną i dokładnie sprecyzowaną odpowiedź. Zanim pokusimy się o odpowiedź warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to już nieco skamieniały twór, od którego odchodzi coraz więcej firm. Jego utworzenie związane jest stricte z finansowaniem działalności socjalnej w firmie. Środki z funduszu są przydzielane proporcjonalnie od otrzymywanych dochodów i mogą być realizowane w kilku formach, takich jak: wypoczynek, sport i rekreacja, działalność kulturalno-oświatowa, w ramach udzielania pomocy materialnej, pomocy rzeczowej lub finansowej na cele mieszkaniowe, a także aspekty związane z opieką nad dziećmi, i inne.

Impreza integracyjna a działalność socjalna

Warto zastanowić się dla kogo tak naprawdę organizowana jest impreza firmowa Kraków? Chciałoby się, rzec, że oczywiście jest ona organizowana dla pracowników. Tutaj jednak możemy wdać się w pewną polemikę, ponieważ w gruncie rzeczy imprezy integracyjne małopolska, organizowane są dla pracodawcy. Powodem takiego myślenia jest fakt, że to właśnie pracodawca będzie miał najwięcej korzyści płynących ze zorganizowanego eventu, w postaci zgranego zespołu, który będzie pracował o wiele bardziej wydajniej niż poszczególne jednostki. Taka postać rzeczy może prowadzić do jednego wniosku.

Impreza integracyjna ze środków obrotowych firmy

Argumentem popierającym fakt, że imprezy integracyjne dla firm powinny być finansowane wyłącznie ze środków obrotowych firmy, jest to, że w żaden sposób podczas organizowania takiego eventu nie jest brane pod uwagę kryterium socjalne. Tym samym impreza integracyjna nie stanowi przychodu dla pracownika. Oczywiście w orzecznictwie podatkowym pojawiło się kilka interpretacji, że finansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest możliwe, jednakże należy wziąć pod uwagę, że są to interpretacji i orzecznictwa opierające się na konkretnych przypadkach. Jeżeli zatem chcemy skorzystać z takiej możliwości, to bezpieczniej będzie jeżeli wystosujemy zapytanie do organów podatkowych o wydanie indywidualnej interpretacji w związku z możliwości finansowania imprezy integracyjnej ze środków ZFŚS.