Teáter Egypt


číslo atrakcie
50
Info o otvorení
Už je otvorené

TEÁTER EGYPT 

Tu hostia uvidia najnovšie ukážky vo vykonaní našich talentovaných umelcov. Hudobné, muzikálové, divadelné a tanečné predstavenia.

Pozývame

Výhrady