Milí hostia,

dovolíme si Vás informovať o zmenách kalendára otvorenia parku v septembri, októbri, decembri a januári.

Ako viete a ste s nami celú dobu; táto sezóna bola pre nás veľmi ťažká. Turistické odvetvie a branže zábavného priemyslu sú najviac dotknuté sektory hospodárstva, ktoré utrpeli v dôsledku reštrikcií v súvislosti so svetovou pandémiou.

Najprv 2 mesačné oneskorenia pri otvorení parku, ohromné investície čo sa týka zdravia našich pracovníkov a hostí, ktoré bolo treba bezpodmienečne vykonať.

Ale my to nevzdávame! Rozhodli sme sa otvoriť Park, sme pripravená na nové výzvy. Prvé dni s dodržaním veľkej opatrnosti v podmienkach uvoľňovaní hospodárstva neboli ľahké.

V letnej sezóne sme tiež zaznamenali značný pokles frekvencie, ale stále sme s nádejou pozerali do budúcna a veľmi sme verili, že náš kolektív má silu a naši hostia sa budú môcť na spoľahnúť. A Vy nás nikdy nesklamete! Zaliala nás vlna pozitívnych komentárov o Vašej radosti, o tom, že sme pre Vás miestom slnečným a rodinným. A my sme byli obrovsky vďační a zároveň pokorní a znovu sme všetci dokázali, že Energylandia to sú ľudia, to sú Hostia, to ste Vy!

Žiaľ, pred niekoľkými dňami prišla ďalšia rana, ktorú sme silne pocítili a ktorá, máme ten dojem, mala vplyv na rozhodnutia o zmenách v kalendári. V médiách vrelo nepravdivými, a priamo škodiacimi informáciami na tému údajného ohniska vírusu v Parku. Táto informácia sa okamžite odrazila na frekvencii v Parku a naše kondícia tým utrpela.

Rozhodnutí o zmene kalendára nebola ľahká a verte nám, že sme ju analyzovali nezvykle škrupulózne. Berieme do úvahy minulé udalosti, ale tiež budúce dni, ktoré by v normálnych reáliách informovali o septembrových školských výletoch, návštevách zahraničných Hostí. Ale tak to, žiaľ, nebude.

A pretože ste pre nás najdôležitejší, rozhodli sme sa v tejto situácii aspoň čiastočne byť pre Vás v septembri, októbri, decembri a januári.

Nezavierame úplne. Chceme byť s Vami a pre Vás. Preto prosíme o pochopenie a dôveru v naše rozhodnutia.