Fuego

Dragon Zone


číslo atrakcie
156
Info o otvorení
Už je otvorené
Výrobca
Preston & Barbieri

Kolotoč FEUGO – tematika tejto atrakcie je umiestnená okolo divov Krajiny poviedok .

Hore a dole! Kto z vás netúži po tom, aby sa vznášal na draku?

Pozývame

Mapa atrakcií


Výhrady