PRZEDŁUŻ WAŻNOŚĆ BONU DO 2023 ROKU


  • bilety promocyjne można zakupić w terminie od 1.09.2022r do 30.09.2022 r tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową Parku Rozrywki Energylandia – poprzez zakładkę BON TURYSTYCZNY https://bon.energylandia.pl/ i nie dotyczy biletów prezentowych
  • promocyjne bilety elektroniczne można wykorzystać od 01.09.2022 do 23.06.2023 w dniach i godzinach zgodnych z kalendarzem otwarcia Parku znajdującym się na stronie:
    https://energylandia.pl/zaplanuj-pobyt/kalendarz/
  • Promocyjny bilet w formie elektronicznej zakupiony przez stronę internetową, o której mowa w pkt. 7 powyżej, zostanie wysłany na wskazany w zamówieniu adres email w formacie PDF.
  • zawarcie Umowy o udział w imprezie turystycznej jest możliwe wyłącznie poprzez serwis internetowym pod adresem: https://bon.energylandia.pl/

Regulamin Promocja Przedłuż Ważność Bonu[PDF]