Wyjazdy pracownicze a koszty pracodawcy i pracownika

Do niedawna organizowanie imprez integracyjnych budziło wiele wątpliwości wśród pracodawców. Urząd skarbowy podczas kontroli często opierał się o interpretację z 2009 r., która głosiła, że impreza integracyjna generuje koszt uzyskania przychodu po stronie pracownika. Taki stan rzeczy powodował wiele obaw przedsiębiorców, którzy ograniczali imprezy firmowe do całkowitego minimum lub zwyczajnie z nich rezygnowali. Niektóre firmy, w celu zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnej kontroli skarbowej w przyszłości kierowali do organów skarbowych prośby o wystosowanie indywidualnych interpretacji dotyczących organizowania imprez integracyjnych. Na podstawie napływających wielu próśb ze strony pracodawców dopytujących o udział w imprezie integracyjnej a przychód pracownika, urząd skarbowy zmienił decyzję na bardziej korzystną dla przedsiębiorców. Sytuację całkowicie zmieniła interpretacja zmieniająca z dnia 23.07.2017 o sygnaturze DD3.8222.2.262.2015.CRS, która powstanie przychodu po stronie pracownika ograniczyła do trzech warunków.

Obecnie, aby powstał przychód pracownika z tytułu uczestnictwa w takiej imprezie jak wyjazdy integracyjne muszą być spełnione trzy przesłanki:

– pracownik bierze dobrowolny udział w imprezie integracyjnej

– świadczenia z tytułu imprezy integracyjnej musi przynieść mu korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków

– korzyść pracownika z tytułu imprezy musi być konkretna i zindywidualizowana.

Jak nie trudno wywnioskować, większość imprez integracyjnych nie będzie spełniać tych warunków, ponieważ bardzo często tego typu wydarzenia są organizowane odgórnie i wszyscy pracownicy mają obowiązek wzięcia udziału w imprezie, po drugie – ciężko stwierdzić czy udział pracownika w imprezie spowodował unikniecie kosztów po jego stronie, a tym bardziej realne wzbogacenie się, po trzecie w większości przypadków imprezy organizowane są całościowo, a więc np. pracodawca nie uściśla konkretnego kosztu obiadu na jednego pracownika, ponieważ wszelkiego rodzaju bankiety, kolacje czy spotkania integracyjne odbywają się w postaci szwedzkiego stołu.

Powyższa interpretacja znacznie ułatwiła rozliczanie wszelkiego rodzaju imprez takich jak wyjazdy firmowe integracyjne czy wycieczki firmowe na płaszczyźnie pracodawca-pracownik, przez co, pracodawca znacznie zyskał w oczach u wszystkich zatrudnionych przez siebie osób. A przecież, wydarzenia firmowe, takie jak imprezy mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy, otaczaniu pieczą swoich pracowników, budowanie między pracownikami więzi i dobrych relacji, a także nagradzania pracowników za trudy swojej pracy.