Milí hosté,

dovolíme si Vás informovat o změnách kalendáře otevření parku v září, říjnu, prosinci a lednu.

Jak víte a jste s námi celou dobu; tato sezona byla pro nás velmi těžká. Turistické odvětví a branže zábavného průmyslu jsou nejvíce dotčené sektory hospodářství, které utrpěly v důsledku restrikcí v souvislosti se světovou pandemií.

Nejprve 2 měsíční opoždění při otevření parku, ohromné investice co se týče zdraví našich pracovníků a hostů, které bylo třeba bezpodmínečně vykonat.

Ale my to nevzdáváme! Rozhodli jsme se otevřít Park, jsme připraveni na nové výzvy. První dny s dodržením velké opatrnosti v podmínkách uvolňování hospodářství nebyly snadné.

V letní sezóně jsme rovněž zaznamenali značný pokles frekvence, ale pořád jsme s naději hleděli do budoucna a velmi věřili, že náš kolektiv má sílu a naši hosté se budou moci na něj spolehnout. A Vy nás nikdy nezklamete! Zalila nás vlna pozitivních komentářů o Vaši radosti, o tom, že jsme pro Vás místem slunečným a rodinným. A my jsme byli obrovsky vděčni a zároveň pokorní a znovu jsme všichni dokázali, že Energylandia to jsou lidé, to jsou Hosté, to jste Vy!

Žel, před několika dny přišla další rána, kterou jsme silně pocítili a která, máme ten dojem, měla vliv na rozhodnutí o změnách v kalendáři. V médiích vřelo nepravdivými, a přímo škodící informacemi na téma údajného ohniska virusu v Parku. Ta informace se okamžitě odrazila na frekvenci v Parku a naše kondice tí utrpěla.

Rozhodnutí o změně kalendáře nebyla snadná a věřte nám, že jsme ji analyzovali nezvykle skrupulózně. Bereme v úvahu minulé události, ale rovněž budoucí dny, které by v normálních reáliích informovali o zářijových školních výletech, návštěvách zahraničních Hostů. Ale tak to mu, žel, nebude.

A protože jste pro nás nejdůležitější, rozhodli jsme se za této situace aspoň částečně být pro Vás v září, říjnu, prosinci a lednu.

Nezavíráme úplně. Chceme být s Vámi a pro Vás. Proto prosíme o srozumění a důvěru v naše rozhodnutí.