Woda w nieckach basenowych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach. Energylandia nie udostępnia niecek basenowych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

ROCZNA OCENA PŁYWALNI [PDF]